Plantarea în Tohatin

noiembrie 6, 2017

Peste 3000 de arbori şi arbuşti, plantaţi la Tohatin pe o suprafaţă de 4 ha.

A treia acţiune „Plantăm fapte bune în Moldova” a fost organizată la Tohatin în primăvara anului 2017. Pe 25 martie 2017, împreună cu 250 de persoane, reprezentanți ai companiilor, organizații non-profit, voluntari, localnici și elevi a școlii din Tohatin, s-au plantat peste 3000 de arbori și arbuști pe o suprafaţă de 4 ha.

Reieşind din specificul solului, s-au plantat diferite specii de copaci. Pe terasele lutoase s-au plantat salcâmi, pe panta între terase – măcieși și porumbrele. Mai jos – vișin sălbatic, frasin, arțar, iar între ei lemn cânesc și sânger. Mai aproape de zona umedă care se formează la cel mai jos punct al terenului, dar pe care nu s-a putut planta din cauza porțiunii de deplasare a bovinelor, s-au plantat plopi. Aproape de terenul care a fost gunoiște, s-au plantat mesteceni, ei fiind învecinați de alți mesteceni mai maturi. De asemenea s-au plantat tei și arțari. Pe perioada plantărilor, lucrările au fost realizate în baza schemei de plantare. Respectiv, puieți majori de 1-2 m, au fost plantați la o distanță de +/- 5 metri.

Terenul ales pentru plantări a avut de suferit în urma alunecărilor de teren. Ulterior terenul a fost terasat și stabilizat printr-un zid subteran și amenajat un sistem de drenaj pentru a focaliza apa izvoarelor, ce au provocat alunecările în primăvara anului 2016. Pentru aceste acțiuni, din bugetul de stat, Autoritățile Publice Locale APL, au cheltuit o sumă de 18 milioane de lei, iar lucrările s-au încheiat în vara anului 2017. De asemenea, în toamna anului 2016, reprezentanții APL-urilor au plantat puieți de salcie și plop pe o porțiune de 1 hectar din terenul de 5 hectare. După lucrări, terenului i-a revenit un alt sol, străin locației, acesta fiind adus pentru terasare și completare a spațiului de unde a alunecat solul local.

În același timp, pe 2 porțiuni ale terenului au fost identificate 2 gunoiști stihiinice. În procesul salubrizării teritoriului înainte de plantare, una din gunoişti a fost închisă prin implicarea cu grupul Hai Moldova și Clubul Ecologist.

În procesul lucrărilor pe teren s-a depistat că acesta este înconjurat de copaci din componența fâșiei forestiere care se întinde de la Stăuceni. Astfel, prin plantarea copacilor, se doreşte introducerea terenului în această fâșie. Aşa a şi început inițiativa de a contribui la apariția coridoarelor ecologice pentru a conserva și crea habitatul speciilor de animale, păsări, insecte, etc, care ar fi conectate cu coridoarele verzi ale zonei rurale și urbane.

În final, scopul acestor plantări, a constat în restabilirea prin împădurire a albiei râulețului Bălţata, un afluent al Nistrului, care are izvoare și în aria plantării.

Continuitatea acestor acţiuni a luat forma unui proiect pilot prin participarea la programul ViabilityNet 3.0, program destinat pentru participanți din Europa Centrală și de Est pentru formarea liderilor din comunitate. Astfel, pe parcursul 2017-2018, comunitatea din Tohatin va participa la un set de activități menite să atragă atenția comunității la situația mediului din întreaga lume, situația mediului din localitatea și vecinătățile lor pentru a putea astfel face o evaluare a oportunităților și amenințărilor. Spre finalul proiectului se urmărește consolidarea unui grup de lucru care va manifesta interes şi grijă faţă de teritoriul plantat şi va continua plantările şi în alte localități.