Fond forestier, arii naturale protejate și spații verzi