Consiliul sub-bazinal Bălțata

noiembrie 6, 2017

Aflând de proiectul desfășurat de A.O Eco-Tiras și A.O Renașterea Rurală în parteneriat cu Institutul Independent de Probleme de Mediu (UfU), referitor la „Managementul râurilor mici din Republica Moldova conform standardelor Uniunii Europene”, am decis neamânabil să participăm și noi. Rezonând la capitolul plantărilor de copaci și a protecției mediuluiu, am devenit parteneri și am reușit în martie 2017 să plantăm copaci în comuna Tohatin, pe un teritoriu care a avut de suferit din cauza alunecărilor de teren care au avut loc la rândul lor din cauza re-activării izvoarelor ce alimentează râul Bălțata, un râu de talie mică care se revarsă în Nistru. Starea râului și volumul scăzut de apă, lasă semne de întrebare dacă acesta mai poate fi numit râu sau doar un pârâiaș. Dar totuși „Bălălțata” rămâne a fi un râu.

Astfel, conform art. 11 și 50 al Legii apelor nr.272 din 23 decembrie 2011, împreună cu reprezentanții UfU, APL-uri.or localităților din bazinul hidrografic, reprezentanții societății civile, Inspectoratului Ecologic și Agenției „Apele Moldovei”, în data de 7 septembrie 2017, la Budești, am constituit Consiuluiu de Sub-Bazin „Bălțata”. Scopul acestui Consiuliu constă în protejarea, reabilitarea și amenajarea râului prin cooperarea tuturor membrilor și dorința de a acționa în acest sens.Astfel în Consiuluiu de Sub-Bazin „Bălțata”întră reprezentanți de la :

Primăria Tohatin, Primăria Budești, Primăria Bălțata, Primăria Cimișeni, Primăria Bălăbănești, Inspectoratul Ecologic Criuleni, Agenția „Apele Moldovei”, Institutul Independent de Probleme de Mediu UfU, A.O.Eco-Tiras, A.O.Renasterea Rurală și A.O.Parcurile Viitorului

În prezent, ne aflăm în etapa de elaborare a planului de activitate pe o perioadă de 6 ani cât și organizării plantărilor perdelelor forestiere de protecție a râului și a afluenților acestuia pentru a proteja stocul și calitatea apei.